3ο Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει πως θα πραγματοποιήσει για Τρίτη φορά επιμορφωτικό σεμινάριο «Πρώτων Βοηθειών» σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου από την Δευτέρα 10 Ιουνίου έως 13 Ιουνίου ημέρα Πέμπτη κατά τις ώρες 5-9 μ.μ.

Για δήλωση συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Δημάρχου από την Τετάρτη 5 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 10 Ιουνίου κατά τις εργάσιμες ώρες.

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 22373 50024.

Η εκπαίδευση χωρίζεται σε δύο μέρη:

1.Θεωρητική εκπαίδευση :
Αναλύονται διεξοδικά τα πρωτόκολλα ενεργειών, έννοιες που χρειάζεται να γνωρίζει ο εκπαιδευόμενος για την σωστή εφαρμογή τους στην παροχή Πρώτων Βοηθειών και όλα τα βήματα για κάθε περίπτωση στο σωστό χρόνο.
2. Πρακτική εκπαίδευση (Δεξιότητες) :
Στο κομμάτι αυτό όλοι οι εκπαιδευόμενοι υποχρεωτικά συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις πρακτικές δεξιότητες πού παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης και αφορούν την παροχή πρώτων βοηθειών, την διάσωση, την ακινητοποίηση και την μεταφορά των θυμάτων, την χρήση πυροσβεστήρα και άλλων σωστικών μέσων.

Μετά το τέλος των Πρακτικών Εξετάσεων θα απονεμηθεί Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης, σε όλους τους εκπαιδευόμενους με την ειδικότητα «ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ». Πρόκειται για ένα πιστοποιητικό που τυγχάνει μεγάλης αναγνώρισης σε διάφορους ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς.