3η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010    να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις οκτώ  (8) Μαρτίου   του έτους  2019 ημέρα  Παρασκευή   και ώρα  9:00πμ για συζήτηση  και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

 

1.Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ζηνοπούλου για τις εκδηλώσεις του Δήμου .

 

 

Η πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Γεωργία Γκαρίλα