3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι έξι  (26) Ιανουαρίου   του έτους 2016 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 1. Επαναψήφιση πιστώσεων του οικ.έτους 2015
  1. Ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» Δήμου Καρπενησίου και για τη δημοσίευση της διακήρυξης
 2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τον διαγωνισμό «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» Δήμου Καρπενησίου
  1. Ψήφιση πίστωσης για «Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού Μαγειρείου Μαθητικής εστίας και Παιδικών Σταθμών Καρπενησίου» και για τη δημοσίευση της διακήρυξης
  2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τον διαγωνισμό «Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού Μαγειρείου Μαθητικής εστίας και Παιδικών Σταθμών Καρπενησίου»
  3. Εξέταση ένστασης για την   έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού που αφορά τον  διαγωνισμό «Επιλογή αναδόχου φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Καρ/σίου για την περίοδο 2016-2017»
  4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για  έλεγχο ΚΤΕΟ  και ορισμός υπολόγου
  5.  Διόρθωση της  αριθ. Α.Ο.Ε 16/2016  – Έκδοση εντάλματος προπληρωμής
  6. Έκδοση  εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή στο συνέδριο  και ορισμός υπολόγου
  7. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση Κληρ. Κων/νου Σταμούλη
  8. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση
  9. Ψήφιση πιστώσεων

Ο πρόεδρος  της οικονομικής  Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος