3η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις είκοσι μία (21) Μαρτίου  του έτους  2017 ημέρα  Τρίτη  και ώρα  13:00 για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  2. Τροποποίηση του κανονισμού ύδρευσης
  3. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 

Γεωργία Γκαρίλα