3η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις είκοσι (20) Απριλίου  του έτους  2018 ημέρα  Παρασκευή και ώρα  13:30 για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Διακοπή κυκλοφορίας για εκδηλώσεις στην Τ.Κ. Μεγ. Χωριού
  2. Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «Καλύβα Δήμητρα & ΣΙΑ ΟΕ»
  3. Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «ΚΑΠΠΑ ΕΠΕ»
  4. Επί προτάσεως κ.Ίβρου Ιωάννη για κατάργηση θέσης ΑΜΕΑ στην οδό Σπ.Τσιτσάρα

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γκαρίλα Γεωργία