3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σας προσκαλούμε στην 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις  Δεκατέσσερις (14) του μηνός Φεβρουαρίου  2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα  15.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ζηνοπούλου για εκδηλώσεις του Δήμου

 

 

            

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

Κλεομένης Λάππας