3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, που θα γίνει στις Δεκαέξι (16) του μηνός Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα -κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) και με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής Zoom), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) τις υπ’ αριθμ. 426/77233/13-11-2020, 643/69472/24-9-2021 και τις πρόσφατες εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Παρουσίαση έργου παροχής υπηρεσίας συμβούλου για ενεργειακή αναβάθμιση –αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας και λήψη απόφασης (εισηγητής ο δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
2. Περί γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Α’ βαθμού Ν.Ευρυτανίας επί της υπ’ αριθμ. 92/2021 απόφαση Δ.Σ. (Τροποποίηση ΟΕΥ) (εισηγητής ο δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
4. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου του έτους 2021 (εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής- εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
5. Παραχώρηση κατά χρήση του κτιρίου του ΟΑΕΔ που στεγάζεται το νέο δημαρχείο Καρπενησίου (εισηγητής ο δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
6. Δωρεάν παραχώρηση δημοσίου ακινήτου στον Δήμο Καρπενησίου, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 3463/2006 (εισηγητής ο δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
7. Επιχορήγηση συλλόγου «ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΦΟΥΤΣΑΛ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης Ιωάννης)
8. Συνδιοργάνωση του Δήμου Καρπενησίου με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρπενησίου για την Μουσικοθεατρική παράστασης αφιερωμένη στη ζωή του Μίκη Θεοδωράκη (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Ζαλοκώστα Σοφία)
9. Συνδιοργάνωση 12ου Εντατικού Σεμιναρίου «Ιατρικής Βουνού» με το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Ιατρική Σχολή (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Ζαλοκώστα Σοφία)
10. Συνδιοργάνωση Ομιλίας – Ενημέρωσης με θέμα το δρώμενο των Αποκρεών «Πανάρατος» με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Ζαλοκώστα Σοφία)
11. Συνδιοργάνωση Διαδραστικών Παρεμβάσεων Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων – κηδεμόνων(εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Ζαλοκώστα Σοφία)
12. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Ζαλοκώστα Σοφία)
13. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Καρπενησίου στο δίκτυο Υγειών Πόλεων (εισηγήτρια η Πρόεδρος κ. Γκαρίλα Γεωργία)
14. Εξέταση αιτήματος για υδροδότηση ακινήτου στην Κοινότητα Μουζίλου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χαλκιά Παντελή)

 

Επισημαίνεται ότι: α) Για τη συμμετοχή σας, στη δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να ενημερώσετε την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στη συνεδρίαση, δηλαδή διά ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης, μέχρι την 15η Φεβρουαρίου με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από τον προσωπικό σας λογαριασμό προς το email της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου d.tsiouni@0716.syzefxis.gov.gr.β) Οι συμμετέχοντες κατά την προσέλευσή τους στο χώρο της συνεδρίασης, οφείλουν να επιδείξουν τα σχετικά πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης.

 

https://us02web.zoom.us/j/83670951035?pwd=b0RLQUE2QUtubGVYTVpBZUJqTlduQT09

 

Η πρόεδρος Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ