3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις Είκοσι μία  (21) του μηνός Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 (1η υποχρεωτική) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 3. Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων οικονομικού έτους 2020 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 4. Επί αιτήματος Παναγοδήμου Δημητρίου για παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου- Συμπλήρωση της αριθμ. 143/2017 απόφασης του Δ.Σ. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης Ιωάννης)
 5. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 150.000,00 € από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
 6. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δ’ τριµήνου  έτους 2019 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 7. Επικαιροποίηση της αριθμ. 125/2018 απόφασης του Δ.Σ. (Μετονομασία οικισμών Στουρνάρας, Κοντού και Βυθίσματος σε Δολιανά, Κοντίβα και Σέλος) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χαλκιάς Παντελεήμων)
 8. Εκδηλώσεις, αφιέρωμα στην Γιορτή Γυναίκας – Συνδιοργανώσεις με τοπικούς συλλόγους (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 9. Καθορισμός τιμών ενοικίασης αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καρπενησίου έτους 2020 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης Ιωάννης)
 10. Επί αιτήματος ΕΕΕΕΚ Καρπενησίου για παραχώρηση χρήσης μικρής πισίνας κολυμβητηρίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης Ιωάννης)
 11. Μερική ανάκληση της αριθμ. 398/2019 απόφασης του Δ.Σ. (αφορά την παραχώρηση οχήματος στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χαλκιάς Παντελεήμων)
 12. Συζήτηση για ενέργειες αποκατάστασης της βλάβης του εσωτερικού οδικού δικτύου και των αντιπλημμυρικών –αποστραγγιστικών έργων και των τοιχίων αντιστήριξης στην περιοχή οικισμού «Λούκα» Κρικέλλου (εισηγητής ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κρικέλλου κ. Μανίκας Αντώνιος)
 13. Ορισμός μελών στην επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης Ιωάννης)
 14. Ορισμός εκπροσώπων Δήμων για επικαιροποίηση μητρώου προσώπων για συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού έργων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 15. Επί αιτήματος δημότη για παράταση ταφής στην Κοινότητα Μεγάλου Χωριού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 16. Παραχώρηση δικαιώματος για σύσταση μονού οικογενειακού τάφου στην Κοινότητα Μεσοκώμης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Αγίας Τριάδας», αναδόχου: Τασιού Ανδρέα
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών στην Τ.Κ. Κλειτσού», αναδόχου: Νικολάου Σταμούλη
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου: «Βελτίωση ύδρευσης T.K. Βουτύρου» αναδόχου Παναγιώτη Γρανίτσα
 4. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στην ΤΚ Αγίου Νικολάου» στον Δήμο Καρπενησίου,  αναδόχου Ευστάθιου Φράγκου του Κωνσταντίνου
 5. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από κακοκαιρία στα δημοτικά κτήρια του Δήμου Καρπενησίου»
 6. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιϊα ΔΕ Καρπενησίου»

 

Η  Πρόεδρος του Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Η ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.