3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις δέκα τρεις (13) του μηνός Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων (εισηγήτρια η ΓΓ κ.Χορμόβα Γιαννούλα)
 2. Λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ. αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β΄ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ.Χουλιαράκη, Περί ταμειακών διαθεσίμων (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού- Τεχνικού προγράμματος (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 4. Απολογισμός ΦΟΔΣΑ (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
 5. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και  ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 6. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 7. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  , για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ «ΚΑΜΑΡΑΣ» ΔΟΜΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»,  εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή  Παρακολούθησης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 8. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  , για την υλοποίηση της πράξης:      «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ –ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της  και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή   Παρακολούθησης- Έγκριση μελετών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 9. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΕΝΤΑ -ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ», εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου  για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή  Παρακολούθησης- Έγκριση μελετών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 10. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΑ-ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑ», εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή   Παρακολούθησης –Έγκριση μελετών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 11. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΩΤΑ -ΕΣΩΧΩΡΙΑ», εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης- Έγκριση μελετών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 12. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των      Δήμων» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 13. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση      στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του   επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 14. Συνδιοργάνωση Εκδήλωσης με το Σύλλογο Γονέων του 1ου  ΕΠΑΛ Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 15. Συνδιοργάνωση Εκδήλωσης για την γιορτή της γυναίκας με την Επιτροπή Ισότητας (εισηγητής ο δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
 16. Συνδιοργάνωση Σεμιναρίου Ιατρικής Βουνού με το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Ιατρική Σχολή (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 17. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 18. Διαγραφή τιμολογίων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 19. Τεκμηρίωση για την αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου» με ιδία μέσα (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 20. Παραχώρηση χρήσης του κολυμβητηρίου στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 21. Διαγραφές οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Δ.Ε. ΠΡΟΥΣΟΥ», ανάδοχος: Θωμάς Φέγγος
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΕΛΩΤΩΝ ΔΕ ΠΡΟΥΣΟΥ» ανάδοχος: Θωμάς Φέγγος
 3. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών και οδών Τ.Κ. Αγίας Τριάδας»
 4. Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΚ ΠΡΟΥΣΟΥ»
 5. Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΠΡΟΥΣΟΥ»

 

 

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ

 

Κλεομένης Λάππας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Θέματος Τίτλος Θέματος Αρ. Απόφασης Αποτέλεσμα -Περίληψη
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση κατεπείγοντος θέματος: Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη εκτάκτων, επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών (ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ) 38/2019 Ομόφωνα εγκρίνεται η συζήτηση του θέματος
2 Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη εκτάκτων, επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών (ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ) 39/2019 Ομόφωνα εγκρίνεται η πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη εκτάκτων αναγκών
3 Έγκριση κατεπείγοντος θέματος: Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Συνεργατών Δημάρχου για συμμετοχή στην έκθεση Verde_Tec, Αθήνα 40/2019 Ομόφωνα εγκρίνεται η συζήτηση του θέματος
4 Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Συνεργατών Δημάρχου για συμμετοχή στην έκθεση Verde_Tec, Αθήνα 41/2019 Με Πλειοψηφία εγκρίνεται η εκτός έδρας μετακίνηση
5 Έγκριση κατεπείγοντος θέματος: Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Γενικής Γραμματέα για συμμετοχή  στο Συνέδριο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» στις 15 – 16 Φεβρουαρίου 2019, στη Λάρισα 42/2019 Ομόφωνα εγκρίνεται η συζήτηση του θέματος
6 Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Γενικής Γραμματέα για συμμετοχή  στο Συνέδριο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» στις 15 – 16 Φεβρουαρίου 2019, στη Λάρισα 43/2019 Ομόφωνα εγκρίνεται η εκτός έδρας μετακίνηση της Γενικής Γραμματέα
ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Προγραμματισμός προσλήψεων 45/2019 Ομόφωνα εγκρίνεται ο προγραμματισμός προσλήψεων
2 Λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ. αριθμ.  οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β΄ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ.Χουλιαράκη, Περί ταμειακών διαθεσίμων 46/2019 Αναβολή
3 Αναμόρφωση προϋπολογισμού- Τεχνικού προγράμματος 47/2019 Με Πλειοψηφία εγκρίνεται η αναμόρφωση προϋπολογισμού- Τεχνικού προγράμματος
4 Απολογισμός ΦΟΔΣΑ 44/2019 Έγινε ενημέρωση από εκπρόσωπο του ΦοΔΣΑ
5 Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου      Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και  ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 48/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου      Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
6 Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου      Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 49/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου      Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
7 Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου      Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  , για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ «ΚΑΜΑΡΑΣ» ΔΟΜΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»,  εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή 50/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου      Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
8 Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου      Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  , για την υλοποίηση της πράξης:      «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ –ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της  και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή   Παρακολούθησης- Έγκριση μελετών 51/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου      Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
9 Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου  Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΕΝΤΑ -ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ», εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου  για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή  Παρακολούθησης- Έγκριση μελετών 52/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου      Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
10 Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου      Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΑ-ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑ», εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή   Παρακολούθησης –Έγκριση μελετών 53/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου      Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
11 Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΩΤΑ -ΕΣΩΧΩΡΙΑ», εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης- Έγκριση μελετών 54/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου      Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
12 Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των       δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των      Δήμων» 55/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
13 Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των     δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση      στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του   επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» 56/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
14 Συνδιοργάνωση Εκδήλωσης  με το Σύλλογο Γονέων του 1ου  ΕΠΑΛ Καρπενησίου 57/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα η συνδιοργάνωση
15 Συνδιοργάνωση Εκδήλωσης  για την γιορτή της γυναίκας με την Επιτροπή Ισότητας 58/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα η συνδιοργάνωση
16 Συνδιοργάνωση Σεμιναρίου Ιατρικής Βουνού με το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Ιατρική Σχολή 59/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα η συνδιοργάνωση
17 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών 60/2019 Εγκρίνονται ομόφωνα τα πρωτόκολλα παραλαβής υπηρεσιών
18 Διαγραφή τιμολογίων 61/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα η διαγραφή τιμολογίων
19 Τεκμηρίωση για την αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου» με ιδία μέσα 62/2019 Εγκρίνεται με πλειοψηφία η τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης
20 Παραχώρηση χρήσης του  κολυμβητηρίου στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Καρπενησίου 63/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα η παραχώρηση
21 Διαγραφές οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους 64/2019 Εγκρίνονται ομόφωνα οι διαγραφές
22 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Δ.Ε. ΠΡΟΥΣΟΥ», ανάδοχος: Θωμάς Φέγγος 65/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
23 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΕΛΩΤΩΝ ΔΕ ΠΡΟΥΣΟΥ» ανάδοχος: Θωμάς Φέγγος 66/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
24 Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου «Βελτίωση υποδομών και οδών Τ.Κ. Αγίας Τριάδας» 67/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
25 Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή  του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΚ ΠΡΟΥΣΟΥ» 68/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
26 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΠΡΟΥΣΟΥ» 69/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα

 

 

 

 

 

Η ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.