3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6, στις δέκα οκτώ (18) Μαρτίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Επί του αιτήματος Κίνησης Πολιτών για προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος
Καθορισμός ημερομηνιών για
α) Διοργάνωση Ημερίδας στο Συνεδριακό Κέντρο
β) Εκδήλωση στα Κοκάλια και
γ) καθορισμός περιεχομένου πανό