3η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι επτά (27) του έτους 2015 ημέρα    Τρίτη  και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

 1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης  του διαγωνισμού με το σύστημα μελέτη-κατασκευή του έργου «Επέκταση εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού Καρπενησίου».
 2. Έγκριση 1ου Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κι έγκριση τεχνικών προδιαγραφών) για την προμήθεια «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε επιλεγμένους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Καρπενησίου» και γνωμοδότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού για τυχόν ενστάσεις.
 3. Έγκριση πρακτικού  και ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιία και εξωραϊσμός κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων στην ΤΚ Κλειστού ΔΕ Φουρνάς».
 4. Παραχώρηση εδαφικής λωρίδας.
 5. Ψήφιση πιστώσεων και απευθείας ανάθεσης μελετών
 • Τοπογραφική αποτύπωση έκτασης ξυλουργικού εργοστασίου πρώην ΔΑΒΙΕ στην ΤΚ Φουρνάς ποσού 1.800,00€
 • Μελέτη ανάπλασης Τ.Κ Νοστίμου ποσού 5.000,00€
 1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ΚΤΕΟ (2) οχημάτων του Δήμου
 2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού.
 3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή σε μετεκπαιδευτικό συνέδριο προσχολικής αγωγής.
 4. Ψήφιση πιστώσεων.

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

 

Νικόλαος  Σουλιώτης