3η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα οκτώ  (18)Ιανουαρίου   του έτους 2016 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1.Εγκριση ανάθεση της εργασίας «Εργασίες καθαρισμού δημοτικού οδικού δικτύου και κοινοχρήστων χώρων  εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών στο Δήμο Καρπενησίου »

 

 

 

Αιτιολογία σύγκλισης συνεδρίασης

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων  και ιδιαίτερα λόγω των συνεχών και εντόνων χιονοπτώσεων  σε ολόκληρο το Δήμο μας το τελευταίο δεκαήμερο  δεν επαρκούν τα ιδιόκτητα  και μισθωμένα (με δημοπρασία) μηχανήματα για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου  και των δομών του Δήμου (σχολεία, παιδικοί σταθμοί κλπ)κρίνεται απαραίτητα η άμεση μίσθωση τουλάχιστον δυο(2) μηχανημάτων bomcat δεδομένου ότι υπάρχει άμεσος και προφανής κίνδυνος για την ασφάλεια των δημοτών και των μετακινήσεων τους  και θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία  και η αποφυγή ατυχημάτων.

Ο πρόεδρος της Οικ. επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος