33η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε  στην 33η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 16η Αυγούστου  2023 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  9.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων), οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 59.947,80 €
  2. Έγκριση πρακτικού (οψιγενών μεταβολών) επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων του Δήμου Καρπενησίου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.928.800,00€
  3. Τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγων
  4. Έγκριση απόφασης κίνησης υπηρεσιακού οχήματος εκτός ορίου Περιφερειακής Ενότητας (επιβεβλημένη μετακίνηση)

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ