33η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 33η Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις τρεις (3) Ιουλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 & 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

1. Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 2.320.000,00€.
2. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού κατακύρωση της σύμβασης για την προμήθεια «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ» «προϋπολογισμού 314.631,40€ .
3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών -τεχνικά -ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Καρπενήσι Άγιος Νικόλαος «αναδόχου Κων/νου Σάκκου ΕΔΕ.
4. Έγκριση 2ου ΑΠΕ ανακεφαλαιωτικού τακτοποιητικού του έργου «Δημιουργία παταριού στο Νεκροταφείου αναδόχου κ. Κορέντζελου .
5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΔΕ Καρπενησίου αναδόχου κ. Φούκα Βαλεντίνη .

 

Ο πρόεδρος της οικον .Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ