33η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι εννέα (29) Αυγούστου  του έτους 2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1.Εκδοση εντάλματος προπληρωμής

2.Εγκριση  2ου πρακτικού  για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία» ΟΜΑΔΑ Α(ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ) Εργασία  καθαρισμού με χρήση διαμορφωτήρα  (γκρέιντερ) από 160 ΗΡ έως 190ΗΡ με τον χειριστή.

3.Τακτοποίηση ενταλμάτων προπληρωμής -Απαλλαγή υπολόγου.

 

O πρόεδρος της Οικ.Επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος