30η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι μια (21) Ιουλίου  του έτους 2015 ημέρα   Τρίτη  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού δημοπρασίας για την Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία (Πολιτική Προστασία)», προϋπολογισμού 37.269,00 € με ΦΠΑ
  2. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού δημοπρασίας  για την  «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων», προϋπολογισμού 26.900,00 € με ΦΠΑ
  3. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού δημοπρασίας για την «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 01/08/2015 μέχρι 31/07/2016» προϋπολογισμού  24.506,00€
  4. Ψήφιση πίστωσης για καταβολή οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλου

 

 

Ο πρόεδρος της οικ.Επιτροπής

 

Σουλιώτης  Νικόλαος