30η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις πέντε (5) Αυγούστου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Επί ενστάσεως Σπυριδούλας Τριανταφύλλου, για λογαριασμούς ύδρευσης
  2. Επί ενστάσεως δικαστικού συμπαραστάτη για διαγραφή οφειλών
  3. Εξωδικαστικός συμβιβασμός για αποζημίωση δημότη από κατάπτωση χιονιού
  4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1ΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 390.000,00
  5. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1ΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»
  6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΥΛΟΚΑΛΑΝΟΣ»
  7. Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ» προϋπολογισμού 166.000.00 ευρώ
  8. Έγκριση 1ου Πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ «ΚΑΜΑΡΑ» ΔΟΜΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»
  9. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Στάβλων
  10. Απόδοση πάγιας προκαταβολής

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

 

Νικόλαος   Σουλιώτης