31η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις τρεις  (3) Αυγούστου  του έτους 2015 ημέρα   Δευτέρα  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Ψήφιση πίστωση για την εργασία «Αποκομιδή απορριμμάτων Δημοτικών Ενοτήτων» ποσού 34.400,00€ και την δημοσίευση της διακήρυξης

2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εργασία «Αποκομιδή απορριμμάτων Δημοτικών Ενοτήτων» ποσού 34.400,00€

3.Ψήφιση πίστωσης για την «Συντήρηση  και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων την ΤΚ Μεγάλου Χωριού ποσού 15.500,00€

4.Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «Συντήρηση  και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων την ΤΚ Μεγάλου Χωριού ποσού 15.500,00€

5. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου «Κατασκευή τεχνικών στους οικισμούς Καστανούλα και Ροσκά»

4.Ψήφιση πιστώσεων  για εκτός έδρας μετακινήσεις

5.Ψηφιση πιστώσεων

6.Ψήφιση πίστωσης για ορθή μετάφραση από την Αγγλική στην Ελληνική  ποσό 196,80€

7.Αποδοχή δωρεάς(ποσού 95.000 € από το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος)

8.Εκδοση εντάλματος προπληρωμής

 

 

 

 

 

Ο πρόεδρος της οικ.Επιτροπής

 

 

Σουλιώτης  Νικόλαος