31η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις 23 Αυγούστου  του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

 

1.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος -Αναμόρφωση έτους 2016.

2.Εγκριση 2ου  τριμήνου έτους 2016.

3.Ορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού για την υπηρεσία «Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών  υπηρεσιών για την Εκπαίδευση, Διάδοση, Δικτύωση, Πληροφόρηση και Δημοτικότητα» των αποτελεσμάτων της Πράξης με τίτλο «Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια Δήμου Καρπενησίου «.

4.Ορισμός δικηγόρου.

5.Ψηφιση πιστώσεων.

 

Ο πρόεδρος της Οικον.Επιτροπής

 

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος