35η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι πέντε  (25) Αυγούστου  του έτους 2015 ημέρα   Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα

 

  1. Ψήφιση πίστωσης και  ανάθεση του έργου  Συνέχιση εργασιών στο Δημοτικό κατάστημα ΤΚ Χόχλιας ( ΣΑΤΑ 2015) ποσό 5.700,00€
  2. Έγκριση 2ου τριμήνου εσόδων και δαπανών οικ.έτους 2015.
  3. Παραχώρηση εδαφικής λωρίδας
  4. Έγκριση δαπάνης-ψήφιση πίστωσης
  5. Ψήφιση πιστώσεων

 

Ο πρόεδρος της Οικ.επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος