35η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις οκτώ (8) Σεπτεμβρίου  του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1.Απευθείας ανάθεση για την αποκομιδή απορριμμάτων  στη Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου .

2.Απευθείας ανάθεση  για την  αποκομιδή  απορριμμάτων στις ΔΕ Προυσού Ποταμιάς  Φουρνάς Δομνίστας, Κτημενίων.

Ο  Αντιπρόεδρος

 

Σταμάτης  Ιωάννης