35η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 35η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις δέκα τέσσερις (14η) Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την 50 εγκύκλιο καθώς και την Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/168/οικ.13727/5-07-2021 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
θέματα.

 

1. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022.
2. Έγκριση πρακτικών 1 και 2 για τον Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για δυο έτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 227.787,60€ με ΦΠΑ.
3. Έγκριση 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού για την Προμήθεια εξοπλισμού για πολιτιστικές δράσεις και τουριστική προβολή του Δήμου» προϋπολογισμού 26.164,00€.
4. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκυεή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 57.500,00 ευρώ.
5. Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση υποδομών Κ. Ανιάδας, Κ. Συγκρέλου και Κ. Μουζίλου» ποσού 30.000,00€ (άρθρα 50 και 53 του Ν.4782/2021).
6. Διαγραφή επιβολής προστίμου
7. Εξειδίκευση Δράσεων για τον επετειακό εορτασμό και εκδηλώσεων για την συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ