35η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 35η Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις δέκα τέσσερις (14) Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω KOVID-19) την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 & 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

1. Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Καρπενησίου για το έργο «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 395.000,00€ με ΦΠΑ
2. Έγκριση 2ου πρακτικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου» (προσωρινός ανάδοχος) προϋπολογισμού 279.620,00€.
3. Έγκριση 1ου πρακτικού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 100.489,60€.
4. Τροποποίηση της αρ. 123/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για Παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών των έργων λόγω covid -19
5. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια φορτηγού 8Χ4.»
7. Κατάρτιση όρων διακήρυξης έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ, ΣΕΛΛΩΝ, ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 32.000,00€ του Δήμου Καρπενησίου
8. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (δαπάνη πληρωμής ΚΤΕΟ οχημάτων Δήμου)
9. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (Δαπάνη πληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ)
10. Eγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Αποκατασταση τμημάτων του οδικού δικτύου εντός των διοικ.ορίων του Δήμου Καρπενησίου αναδόχου ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε.& ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ.ΑΕ».
11. Επιτροπή Προσωρινής παραλαβής έργου: «Δημιουργία παταριού στο Νεκροταφείο» του Δήμου Καρπενησίου αναδόχου Ιωάννη Κορέντζελου του Νικολάου.

 

Ο πρόεδρος της οικον.Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ