38η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις οκτώ (8) Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα   Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

  1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος -Αναμόρφωση προϋπολογισμού  έτους 2015.
  2. Έγκριση 2ου τριμήνου εσόδων εξόδων  έτους 2015
  3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής
  4. Ορισμός δικηγόρου (άσκηση έφεσης κατά της ενάγουσας Αγαπούλας Παπαδημητρίου)
  5. Τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και απαλλαγή υπολόγων
  6. Απόδοση πάγιας προκαταβολής
  7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 225,00 «Μεταβίβαση οχημάτων της πρώην ΔΕΥΑΚ στο Δήμο «
  8. Εξέταση αιτήματος-ένστασης κ. Ασημίνας Σκεντέρη (αφορά μείωση λογαριασμού ύδρευσης).

 

Ο πρόεδρος  της Οικονομικής επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος