38η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 38η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις έξι (6η) Αυγούστου 2021 ημέρα Παρασκευή ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την 53 εγκύκλιο καθώς και την Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/172/οικ.5287/28-07-2021 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
θέματα.

1. Πρόσληψη προσωπικού μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ για μακροχρόνια άνεργους ηλικίας 55 έως 67 ετών.
2. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2020.
3. Έγκριση 1ου πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο Μεγάλο Χωριό και Ολοκλήρωση γηπέδου μπάσκετ στο Στένωμα» προϋπολογισμού 205.000,00€.
4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την » Προμήθεια – εγκατάσταση ταρτάν στο Εθνικό Δημοτικό Στάδιο Καρπενησίου & προμήθεια ρομποτικής σκούπας κολυμβητηρίου
Καρπενησίου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 272.900,00€
5. Παράταση συμβάσεων και συμβατικού χρόνου των συστάσεων ειδικών δεσμευμένων λογαριασμών των έργων που είναι ενταγμένα ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ»ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»2018 του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.
6. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – υδρόμυλου στην Κοινότητα Μεγάλου χωριού (2 άγονες)
7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση υποδομών Δ.Ε Ποταμιάς» αναδόχου Φέγγου ΕΔΕ.
8. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου»Βελτίωση Αστικών Υποδομών περιοχής Προφήτη Ηλία Καρπενησίου» αναδόχου Εταιρείας Λ.Κίτσιος Α.Τ.Ε
9. Έγκριση 3ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία ΙΑΝΟΣ » προϋπολογισμού 166.881,68€.

 

Ο πρόεδρος της Οικον.Επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ