38η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 35η Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις τέσσερεις (4) Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 & 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

1. Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους Δήμους και τις περιφέρειες της χώρας στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020.
2. Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε (5)ημερομίσθια κατ΄ άτομο τον μήνα.
3. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης για τη «Μελέτη πυροπροστασίας για Μαθητική Εστία και Συνεδριακό Κέντρο» προϋπολογισμού 16.129,00.ΦΠΑ
4. Αποδοχή δωρεάς από το Κοινωφελές Ίδρυμα ” ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ” ποσού 1.621,89 ευρώ για προμήθεια ειδών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.
5. Ορισμός δικηγόρου (Νομική υποστήριξη υπαλλήλου Τ.Υ -Υπόθεση Πριγκιφίλη).
6. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου “Συνέχιση διανοίξεων οδών στην περιοχή Μύλοι της επέκτασης σχεδίου πόλεως”.

 

Ο πρόεδρος της οικον. Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ