38η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις έντεκα  (11) Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη   και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
  2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου
  3. Ανάκληση – Ανατροπές

 

 

 

Ο πρόεδρος της οικ.επιτροπής

 

Νικόλαος Σουλιώτης