38η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  έντεκα (11) Νοεμβρίου  του έτους 2014 ημέρα  Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Ορισμός δικηγόρου
  2. Ψηφίσεις πιστώσεων
  3. Ανάθεση έργων
  4. Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τον υπόλογο.
  5. Έγκριση γενομένης δαπάνης αφορά αμοιβή δικαστικού επιμελητή
  6. Λήψη απόφασης για τον προϋπολογισμό έτους 2015 μετά την γνώμη του παρατηρητηρίου

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

 

Νικόλαος Σουλιώτης