37η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις επτά  (7) Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

 

1.Ορισμός δικηγόρου (για σύνταξη υπομνήματος  αντιδημάρχου κ.Παντελή Χαλκιά).

2.Ορισμός δικηγόρου (αγωγή Γ.Παναγιωτόπουλος και Ι.Μπακατσιάς  κατά Δήμου).

3. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση  του έργου «Διευθέτηση ομβρίων  οικισμού Αγίας Παρασκευής  ΤΚ Δομιανών  ποσού 7.000,00€.

4.Ψήφιση πιστώσεων .

5. Ορισμός δικηγόρου.

Ο πρόεδρος της οικ.επιτροπής

 

Νικόλαος Σουλιώτης