37η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,  να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου “Ανάπλαση Γέφυρας «Καμάρα» Δομιανών και Περιβάλλοντος  χώρου» Προϋπολογισμού: 000,00
  2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου Ξενώνα στην Κοινότητα Φουρνάς.
  3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου Ξενώνα στην Κοινότητα Ανιάδας .
  4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Βελτίωση υποδομών ΔΕ Κτημενίων » προϋπολογισμού 35.000,00€.
  1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Βελτίωση υποδομών  Στένωμα Παυλόπουλο » προϋπολογισμού 20.000,00€.
  2. Εισήγηση για Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 1ου τριµήνου του έτους 2019 .
  1. Εισήγηση για Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2ου’ τριµήνου του έτους 2019 .
  2. Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2019.
  3. Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Παπαηλία- Κελεσίδη).

 

Ο  Πρόεδρος  της Οικονομικής  Επιτροπής

 

Σουλιώτης  Νικόλαος