37η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι οκτώ (28) Αυγούστου    του έτους 2018 ημέρα  Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Ορισμός δικηγόρου (Αγωγή Κωστορίζου κατά Δήμου)
  2. Ορισμός δικηγόρου (Αγωγή Κωστορίζου κατά αντιδημάρχου κ.Χαλκιά Παντελή)
  3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εργασία: «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων»
  4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια δομικών υλικών για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης
  5. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης για τον επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ελαστικών επίστρωτων για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών του Δήμου

 

 

Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής

 

Νικόλαος Σουλιώτης