37η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 37η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις είκοσι επτά (27η) Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την 52 εγκύκλιο καθώς και την Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/171/οικ.14578/19-07-2021 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
θέματα.

1. Τροποποίηση της Προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών από Υγρασία στο κτίριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων».
2. Τροποποίηση της σύμβασης της προμήθειας «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου .
3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (αφορά δαπάνη ΚΤΕΟ ).
4. Εξειδίκευση πίστωσης για την «Συνδιοργάνωση του Δήμου Καρπενησίου με τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο «ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ».
5. Εξειδίκευση Δράσεων για τον επετειακό εορτασμό και εκδηλώσεων για την συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.(Συνέχεια της αριθμ.313/2021 απόφασης της Οικ. επιτροπής).
6. Εξειδίκευση πίστωσης για (3) οικονομικές ενισχύσεις δημοτών.
7. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση βλάβης οχετού στην οδό Αθ. Καρπενησιώτη» αναδόχου «Φλωράκης Ε.& Βαξεβάνος Θ.Α.Ε».
8. Έγκριση 5ου ΑΠE του έργου: «Παράκαμψη εμπορικού κέντρου και νέα οδική σύνδεση με Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου »αναδόχου ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ.
9. Έγκριση 1ου ΑΠE του έργου: «Βελτίωση – Αναβάθμιση υποδομών στις εργατικές κατοικίες Δ. Ε. Καρπενησίου» αναδόχου Βασ. Θεοδωρόπουλου ΕΔΕ.
10. Έγκριση 1ου ΑΠE του έργου: «Αποκατάσταση βλάβης οχετού στην οδό Αθ. Καρπενησιώτη» αναδόχου «Φλωράκης Ε.& Βαξεβάνος Θ.Α.Ε».

 

Ο πρόεδρος της Οικον.Επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης

 

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ