37η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 37η Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις είκοσι οκτώ(28) Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID- 19) την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 & 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

1. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για τον διεθνή ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ» με προϋπολογισμό 2.187.047,15 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στον Άγιο Χαράλαμπο.
3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (Αφορά Δαπάνη στη ΔΕΔΔΗΕ για μετατόπιση παροχής στην περιοχή Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου).
4. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Καρπενησίου με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
5. Συνδιοργάνωση με το σκακιστικό όμιλο Καρπενησίου στο Επετειακό 10ΤΗ OPEN CHESS TOURNAMENT-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2020.
6. Συμπλήρωση της αριθμ.84/2020 απόφασης του ΔΣ περί κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων.
7. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού- Τακτοποιητικού πίνακα ντου έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου: της ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ
Ε. ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Λ. ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ.
8. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού- Τακτοποιητικού πίνακα του έργου «Αποκατάσταση μονοπατιού στο Μεγάλο Χωριό στη θέση Μυλοκάλανος» αναδόχου Βονόρτα Κων/νου.

9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των νομικών προσώπων του για δυο έτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 385.358,27 € με Φ.Π.Α. (θέμα εξ αναβολής).

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ