37η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  επτά (7) Νοεμβρίου  του έτους 2014 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1.Εγκριση πρακτικού για την επιλογή αναδόχου για παροχή υπηρεσιών φύλαξης της μαθητικής εστίας Καρπενησίου

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα  προκειμένου να εγκριθεί το πρακτικό της  επιλογής αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης της μαθητικής εστίας και να προβούμε άμεσα στην υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο .

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

 

Νικόλαος Σουλιώτης