39η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα πέντε  (15) Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα   Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Ψήφιση πίστωσης  και ανάθεση του έργου Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Προδρόμου ποσό 6.000,00€.
  2. Ψήφιση πιστώσεων

α)  Πληρωμή της 2ης δόσης (μηνός Σεπτεμβρίου ) από τον αναλογούντα φόρο επί των μισθωμάτων και των τόκων των καταθέσεων του οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Καρπενησίου  ποσού 24.816,01€.

β)Πληρωμή του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του Δήμου Καρπενησίου  για το οικ.έτους 2015 ποσού 12.500,00€.

  1. Ψήφιση πίστωσης  ποσού 150,00€ για δημοσίευση κειμένου που αφορά την κατάληψη των χώρων της δημοτικής Αγοράς από τους πωλητές (337/2015 Κανονιστική απόφαση Δ.Σ).
  2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για επέκταση δημοτικού φωτισμού.
  3. Ψήφιση πίστωσης  για προμήθειες.
  4. Παραχώρηση εδαφικής λωρίδας.

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος