39η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 39η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις δέκα (10) Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης 9:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Υδρας αρ.6.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους) διασφάλιση δημόσιας υγείας σύμφωνα με την Αριθμ. 54/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/174/οικ.15591/2-08-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Έγκριση πρόσληψης και καθορισμός ωρών απασχόλησης προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μανάδων του Δήμου Καρπενησίου διδακτικού έτους 2021-2022.
2. Εισήγηση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
3. Έγκριση πρακτικών 1ου και 2ου για «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία ΙΑΝΟΣ» προϋπολογισμού 82.869,20€ .
4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (αφορά δαπάνη στη ΔΕΔΔΗΕ).
5. Αποδοχή δωρεάς παραχώρηση εδαφικής λωρίδας.
6. Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» αναδόχου της ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. ΚΑΙ ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.
7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Ανάπλαση δημοτικού χώρου στην ΤΚ Αγ. Νικολάου » στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ Ε-ΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

 

Ο πρόεδρος της Οικον.Επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ