39η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε στην 39  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις 21-10-2016  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 09:00   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1o: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (αφορά δαπάνη Συντήρηση φωτιστικών σωμάτων)

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία

 

ΘΕΜΑ 2o: Ψήφιση πίστωσης για την δημοσίευση της διακήρυξης για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου

Εισηγητής:  :  Αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία

 

 

ΘΕΜΑ 3o: Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αλατιού  αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου ποσό 16.368,00€

Εισηγητής: :  Αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία

 

 

ΘΕΜΑ 4o: Ψήφιση πιστώσεων

Εισηγητής: :  Αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία

 

 

Ο πρόεδρος της οικ.επιτροπής

 

Νικόλαος Σουλιώτης