36η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις μια (1) Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα   Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

  1. Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Εξοπλισμός λαογραφικού μουσείου » 71.555,00 και ψήφιση για την δημοσίευση της διακήρυξης  ποσό 200,00€
  2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τον διαγωνισμό του υποέργου «Εξοπλισμός λαογραφικού μουσείου «ποσό  71.555,00
  3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκποίηση με δημοπρασία ανεπιτήρητων  παραγωγικών ζώων που διατηρούνται σε κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου.
  4. Ψήφιση πίστωσης  και ανάθεση του έργου » Εσωτερική οδοποιία στις Τ.Κ Καλεσμένου και Παπαρουσίου» ποσό 10.000,00€
  5. Ψήφιση πίστωσης  και ανάθεση του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς για ΑΜΕΑ στο χώρο εγκαταστάσεων ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ» ποσό 12.000,00€ (ανάδοχος με πτυχίο κατηγορίας πρασίνου)
  6. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για το έργου «Διαμόρφωση παιδικής χαράς στο χώρο του πρώην ΚΤΕΛ».
  7. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στην κεντρική πλατεία Καρπενησίου και  στην πλατεία Δοξιάδη Μικρού χωριού.
  8. Ψήφιση πιστώσεων για  επισκευές και συντήρηση μεταφορικών μέσων.
  9. Ορισμός δικηγόρου (ανακοπή Ευφρ.Βονόρτα-Γιανακοπούλου κλπ).

Ο πρόεδρος της Ο.Ε

 

Σουλιώτης Νικόλαος