36η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δεκαεπτά (17) Αυγούστου    του έτους 2018 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – Αναμόρφωση προϋπολογισμού
  2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην περιοχή Μοσχοπλάι της Τοπικής Κοινότητας Μικρού Χωριού του Δήμου Καρπενησίου, για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας
  3. Αναίρεση αποτελέσματος ηλεκτρονικής κλήρωσης για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Καλεσμένου»
  4. Αναίρεση αποτελέσματος ηλεκτρονικής κλήρωσης για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση τμήματος δρόμου προς οικισμό Ασπρούδια στην ΤΚ Καρίτσας»

 

Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής

 

Νικόλαος Σουλιώτης