36η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 36η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις είκοσι (20η) Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την 51 εγκύκλιο καθώς και την Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/170/οικ.14187/13-07-2021 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
θέματα.

1. Εισήγηση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2021.
2. Έκθεση πεπραγμένων Β εξαμήνου έτους 2020 της οικονομικής επιτροπής
3. Έκθεση πεπραγμένων Α εξαμήνου έτους 2021 της οικονομικής επιτροπής
4. Αποδοχή- Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές για συντηρήσεις- επισκευές σχολικών κτιρίων.
5. Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος και απαλλαγή υπολόγου(δαπάνη καύσιμα διόδια).

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ