36η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  τρεις (3) Νοεμβρίου  του έτους 2014 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Ψήφιση πιστώσεων για προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Καρπενησίου  και για τη δημοσίευση της διακήρυξης
  2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης  για την προμήθεια  ελαστικών
  3. Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2015 (εισήγηση από την εκτελεστική επιτροπή)
  4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1500,00€ για προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού για τους  Παιδικούς Σταθμούς
  5. Αναθέσεις έργων
  6. Ψήφιση πιστώσεων

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

 

Νικόλαος Σουλιώτης