32η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα επτά  (17)  Ιουλίου   του έτους 2018 ημέρα  Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Έγκριση 1ου πρακτικού του Διεθνούς   ανοικτού  ηλεκτρονικού  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για την προμήθεια καυσίμων(πετρελαίου ντίζελ, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης & πέλλετ), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων (Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.), για δύο έτη από την υπογραφή της σύμβασης.
  2. Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση  υποδομών γηπέδου Καρπενησίου προϋπολογισμού 300.000,00€.
  3. Έγκριση 2ου πρακτικού « Παράκαμψη εμπορικού κέντρου και νέα οδική σύνδεση με το Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου»
  4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «Βελτίωση -Αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Καρπενησίου
  5. Αναίρεση αποτελεσμάτων ηλεκτρονικών κληρώσεων για την ανάθεση των έργων «Αποκατάσταση τμήματος δρόμου  προς οικισμό Ασπρούδια στην ΤΚ Καρίτσας» και «Εσωτερική οδοποιία Αγ.Χαραλάμπου».
  6. Ψήφιση πιστώσεων- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – α)Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου. και β)Προμήθεια ενός επιβατηγού οχήματος τύπου SUV 4×4 για τις ανάγκες του Δήμου.
  7. Ψήφιση πιστώσεων .

 

Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής

 

Νικόλαος Σουλιώτης