32η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι μία (21) Αυγούστου  του έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Εισήγηση για Έγκριση 2ου τριμήνου εσόδων εξόδων έτους 2017
  2. Ανατροπές -ανακλήσεις
  3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.
  4. Απόδοση πάγιας προκαταβολής
  5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου ξενώνα στην Τ.Κ Φουρνάς
  6. Ψήφιση πιστώσεων.

Ο πρόεδρος της οικ.επιτροπής

 

Νικόλαος Σουλιώτης