32η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 32η Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις τριάντα (30) Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω KOVID-19) την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 & 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

1. Γνωμοδότηση για την Ανάληψη κόστους λειτουργίας παραρτήματος Νηπιαγωγείου για το σχολ. έτος 2020-2021.
2. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση υποδομών ΤΚ Βράχας και Κλειτσού» προϋπολογισμού 22.500,00€.
3. Παράταση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής .
4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (Δαπάνη πληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων).
5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Αγίου Χαραλάμπους
6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση τμημάτων αποχέτευσης στις θέσεις Άγιοι Ευρυτάνες Δ.Κ Καρπενησίου και την Τ.Κ Κλαυσίου» αναδόχου Γεωργίου Γούλα.
7. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τμημάτων αποχέτευσης στις θέσεις Άγιοι Ευρυτάνες Δ.Κ Καρπενησίου και την Τ.Κ Κλαυσίου» αναδόχου Γεωργίου Γούλα.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ