32η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις 30 Αυγούστου  του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

 

1.Εγκριση πρακτικού του διαγωνισμού  για την προμήθεια ελαστικών.

2.Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος και απαλλαγή υπολόγου.

3.Ορισμός δικηγόρου

4.Ψηφιση πιστώσεων.

 

Ο πρόεδρος της Οικον.Επιτροπής

 

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος