35η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  είκοσι εννιά  (29) Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

 

  1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 43.750,00€  για προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Λαμίας και Δήμου Καρπενησίου για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Λαμίας.
  2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1500,00€ για προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού για τους  Παιδικούς Σταθμούς
  3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε επιλεγμένα κτίρια του Δήμου Καρπενησίου»
  4. Έγκριση  πρακτικού  δημοπρασίας παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων  στην κεντρική πλατεία Καρπενησίου και στην πλατεία Δοξιάδη στην Τ.Κ Μικρού Χωριού.
  5. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη του συμβολαίου δωρεάς πατρικό σπίτι «Παύλου Μπακογιάννη» στο Δήμο Καρπενησίου.
  6. Παραχώρηση εδαφικής λωρίδας
  7. Έγκριση  πρακτικού δημοπρασίας του διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων,
  8. Έγκριση  πρακτικού δημοπρασίας για την προμήθεια  φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό, ειδών αρτοποιείου και ειδών ζαχαροπλαστείου για  τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου
  9. Ψήφιση πιστώσεων για προμήθειες
  10. Ψήφιση πιστώσεων για συντηρήσεις

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

 

 

Νικόλαος Σουλιώτης