Τοποθέτηση προθηκών προβολής και πώλησης αγροδιατροφικών προϊόντων

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με την Αγροδιατροφική της Σύμπραξη (ΑΣΣΕ) ανέλαβαν την πρωτοβουλία δημιουργίας ειδικά διαμορφωμένων προθηκών (stands) με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως μέσα προβολής και πώλησης αγροδιατροφικών προϊόντων τα οποία παράγονται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

STANDS ΠΣΤΕ

ΦΟΡΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ