Αλλαγή στη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια μελανιών και γραφικής ύλης

Μας επισημάνθηκε ότι η Τεχνική Έκθεση για προμήθεια μελανιών με αρ. πρωτ. 6829/2018 (με ημερομηνία δημοσίευσης 13/07/2018) της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. πρωτ. 9990/2018, περιέχει ένα λάθος στα τεχνικά χαρακηριστικά του αντικειμένου 2 (λανθασμένος αριθμός σελίδων), καθώς επίσης και στην ημερομηνία συγγραφής της Τεχνικής Έκθεσης. Ως εκ τούτου επαναδημοσιοποιούμε νέα ορθή επανάληψη της συγκεκριμένης Τεχνικής Έκθεσης και παρακαλούμε όσους προμηθευτές έχουν στείλει προσφορά στο Δήμο μας να προσαρμόσουν τις προσφορές τους  με βάση τη συγκεκριμένη αλλαγή στη Τεχνική Έκθεση.

Επίσης, λόγω αυτής της αλλαγής, παρατείνουμε την προθεσμία κατάθεσης προσφορών για την Τρίτη 24/07/2018 και ώρα 12:00 μμ.

Παρακάτω παραθέτουμε τη διορθωμένη Τεχνική ΄Εκθεση:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ – ΤΟΝΕΡ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (17/07/2018)

Επίσης παραθέτουμε και το link της δημοσίευσης της αρχικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

https://www.karpenissi.gr/dimosieyseis/gr_yli_2018/