ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΓΑ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται τηλεφωνικά από την Δευτέρα 1/6/2020 μέχρι την Παρασκευή 26/6/2020.

Τα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ για το έτος 2020 είναι:

 1. Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 6ήμερων διακοπών (5 διανυκτερεύσεις)
 2. Πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού μόνο για συνταξιούχους, οι οποίοι ταυτόχρονα με τις μέχρι έξι (6) ημέρες διακοπές (5 διανυκτερεύσεις) μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 5 απλές λούσεις σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας.
 1. Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, δικαιούχους του ΛΑΕ, τα οποία μπορούν να φιλοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις μέχρι και δεκαέξι (16) ημέρες (15 διανυκτερεύσεις).
 1. Εκδρομικό πρόγραμμα με τετραήμερες εκδρομές (3 διανυκτερεύσεις)
 2. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων
 3. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου
 4. Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες μητέρες και πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχους ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα ΚΕΠ.

 • ΚΕΠ Παλαιού Δημαρχείου (Κεντρική Πλατεία)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2237352 312, 2237352 313, 2237352 314

E MAIL : d.karpenisiou@kep.gov.gr

ΦΑΞ  : 2237025524

 • ΚΕΠ Νέου Δημαρχείου (Προφήτης Ηλίας)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22373 50046

E MAIL : n.evritanias@kep.gov.gr

ΦΑΞ : 2237350062

 • ΚΕΠ ΔΕ Δομνίστας

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2237351400

ΦΑΞ : 2237351420

E MAIL : z.charalampopoulou@0656.syzefxis.gov.gr

 • ΚΕΠ ΔΕ Κτημενίων

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2237351500

ΦΑΞ : 2237351509

E MAIL :  d.ktimenion@kep.gov.gr

 • ΚΕΠ ΔΕ Φουρνάς

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2237351633

ΦΑΞ : 2237351632

E MAIL :  d.fourna@kep.gov.gr

 • ΚΕΠ ΔΕ Ποταμιάς

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2237351600, 2237351602

ΦΑΞ : 2237351606

E MAIL :  d.potamias-evritanias@kep.gov.gr

 • Στην ΔΕ Προυσού δεν υπάρχει ΚΕΠ Εάν επιθυμείτε μπορείτε να επικοινωνείτε με τα υπόλοιπα ΚΕΠ ή με τον αρμόδιο υπάλληλο της ενότητας στο τηλέφωνο 2237351700, φαξ 2237351720, και email : plakias@0861.syzefxis.gov.gr

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η Αγροτική Εστία του ΟΠΕΚΑ υλοποιεί πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες για το έτος 2020.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταβολή σε:

 • Τέσσερις χιλιάδες (4.000) τρίτεκνες μητέρες, χρηματικού βοηθήματος συνολικού ύψους επτακοσίων (700€) σε κάθε μία.
 • Χίλιες (1.000) πολύτεκνες μητέρες, χρηματικού βοηθήματος συνολικού ύψους χιλίων ευρώ (1.000€) σε κάθε μία.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες έχουν:

 • Οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) οι οποίες είναι ασφαλιστικά ενήμερες κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2019) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής.
 • Οι μητέρες πρέπει, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, να έχουν οι μεν τρίτεκνες 3 τέκνα, οι δε πολύτεκνες τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία να είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή να είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή 24ου έτους ηλικίας, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2020, ανεξάρτητα από τον μήνα γέννησης.

Τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής τα δε τέκνα δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή του 24ου έτους ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2020, ανεξάρτητα από το μήνα γέννησης. Στους δικαιούχους δεν περιλαμβάνονται τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες με παιδιά τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε Δημόσια ή ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού ή εξακολουθούν να σπουδάζουν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (π.χ. ΕΠΑΛ, ΤΕΕ κ.λπ.) ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία. Επισημαίνεται ότι, εάν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών της αίτησης μιας πολύτεκνης μητέρας, δεν φέρονται τουλάχιστον τέσσερα (4) τέκνα να πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος, η αίτηση αυτή δεν θα απορρίπτεται.

Το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ είναι : 7:30 – 15:00.