Τεχνικό πρόβλημα στη Γραμμή Δημότη 15455

Για τεχνικούς λόγους η Γραμμή Δημότη 15455  δε θα λειτουργεί προσωρινά.

Για οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο: 2237350039 μέχρι τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 οπότε και θα αποκατασταθεί το πρόβλημα στη Γραμμή Δημότη.